Janex MB Małgorzata Buczek

realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 3. – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.3 – Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 – Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł realizowanego projektu:
„Promocja marki PanQube firmy Janex MB Małgorzata Buczek poprzez udział w programie branży meblarskiej”.

Przedmiotem projektu jest wsparcie przedsiębiorstwa "JANEX MB" MAŁGORZATA BUCZEK w zakresie promocji marki PanQube na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie promocji branży meblarskiej.

W ramach projektu firma weźmie udział jako wystawca w targach:

  • Meble Polska Poznań 2020 luty
  • Index International Design Zjednoczone Emiraty Arabskie 2020 wrzesień
  • Congrès Expo Petit 1 Marsylia 2020 listopad

Zaplanowano także zorganizowanie indywidualnej misji wyjazdowej do Rosji (grudzień 2019).
Dzięki realizacji projektu firma "JANEX MB" MAŁGORZATA BUCZEK wypromuje swoją markę PanQube na rynkach zagranicznych i pozyska nowych kontrahentów, co w efekcie pozwoli na wzrost działalności eksportowej i wartości eksportu. Udział w wydarzeniach targowych umożliwi ponadto nawiązanie bezpośrednich relacji z dotychczasowymi i potencjalnymi kontrahentami, co pozwoli uzyskać wiedzę na temat ich potrzeb i oczekiwań.

Wartość projektu: 209.900,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 157.425,00 PLN